Doświadczenie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiadam II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa oraz tytuł doktora nauk medycznych. Przez 19 lat pracowałam w Instytucie Ginekologiczno – Położniczym Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie w Warszawie Szpitalu Bielańskim.

Wykłady publikacje

Około 60 publikacji naukowych