Doświadczenie

Od wielu lat jestem lekarzem pracującym na wymagającym oddziale Ginekologii i Perinatologii w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pracuję również z szpitalu Św. Zofii w Warszawie.


Wykłady publikacje

 • “Ginekologia Polska” – (Nie) Zapomniana operacja Neugebauera-Le Forta. Pośrodkowe zamknięcie pochwy – bezpieczna i skuteczna procedura zabiegowego leczenia wypadania narządu płciowego u starszych kobiet.
 • Uroginekologia – Diagnostyka USG, Wierzba
 • V sympozjum „Postępy w położnictwie i ginekologii”. PTG, EBCOG. Wygłoszenie pt. „Przebieg ciąży i porodu o młodocianych z uwzględnieniem wyników histopatologicznych łożysk” na sesji oryginalnych doniesień własnych
 • 17th FIGIJ World Congress in Pediatric and Adolescent Gynecology, Hong Kong. Wygłoszenie pt. “The course and outcome of pregnancy in adolescence in relation to gynecologic age as a predictor of pathological changes in histopathologic examinations of the placenta.”
 • Praktyka codzienna w położnictwie i ginekologii
 • Echokardiografia Płodu, Sekcja USG PTG
 • Nowoczesne techniki laparoskopowe w ginekologii operacyjnej – poziom zaawansowany
 • Kurs do Certyfikatu Badan Dopplerowskich Sekcji USG PTG
 • Kurs do Certyfikatu Badan Prenatalnych Sekcji USG PTG
 • Warsztaty laparoskopowe EduMed 2011, Berlin
 • Postępy w położnictwie i ginekologii: Praktyczne zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce prenatalnej i dopplerowskiej – część teoretyczna
 • Diagnostyka USG w Gienkologii i Położnictwie. Teoria i Praktyka. Kurs dla Początkujących. PTG